Nội quy phòng thi

I. Nội quy

  1. Tìm hiểu kỹ về hướng dẫn làm bài thi trên máy vi tính trước khi đăng ký dự thi;
  2. Có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định;
  3. Thí sinh đến muộn quá 10 phút kể từ thời điểm tính giờ làm bài sẽ không được dự thi;
  4. Xuất trình giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, thẻ Căn cước công dân (gọi chung là thẻ Căn cước công dân) trước khi vào phòng thi.
  5. Phải tuân thủ các quy định sau đây trong phòng thi:

a) Ngồi đúng vị trí máy tính có ghi số báo danh của mình; tuân thủ hiệu lệnh của Ban Coi thi và sự hướng dẫn của CBCT;

b) Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, thẻ Căn cước công dân;

c) Trong thời gian làm bài thi không được trao đổi, bàn bạc, quay cóp bài thi và phải giữ trật tự; Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của CBCT và phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát;

d) Trong khi thi, nếu thí sinh gặp sự cố về máy vi tính hay những bất thường khác cần phải báo ngay cho CBCT;

đ) Không tiếp xúc với các vị trí được niêm phong ở máy vi tính cho đến hết giờ thi. Không sao chép câu hỏi thi, đề thi dưới bất kỳ hình thức nào. Không sử dụng bất cứ một chương trình, ứng dụng nào khác trong thời gian thi kể cả để làm nháp bài thi.

II. Xử lý vi phạm

  1. Người tham gia tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT là công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm Quy chế này (bị phát hiện trong kỳ thi hoặc sau kỳ thi), tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường và pháp luật.
  2. Thí sinh vi phạm quy chế thi đều bị lập biên bản, xử lý kỷ luật và thông báo công khai cho thí sinh biết.

a) Khiển trách

– Đối với những thí sinh vi phạm một lần: trao đổi hoặc nhìn bài thí sinh khác;

– Hình thức này do CBCT quyết định tại biên bản được lập;

– Thí sinh bị khiển trách trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của bài thi đó.

b) Cảnh cáo

– Đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau: Đã bị khiển trách một lần những vẫn tiếp tục vi phạm quy định về thi ở mức độ khiển trách; Trao đổi bài làm với thí sinh khác; chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình;

– Hình thức kỷ luật cảnh cáo do CBCT quyết định tại biên bản được lập, kèm tang vật (nếu có);

– Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của bài thi đó.

c) Đình chỉ thi

– Đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau: Đã bị cảnh cáo một lần những trong thời gian thi của buổi thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy định về thi ở mức độ khiển trách hoặc cảnh cáo; Mang vật dụng trái phép vào phòng thi; Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; Có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác;

– CBCT lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho CBCT và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định;

– Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị điểm 0 (không) bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo.

3. Hủy bỏ kết quả thi đối với những thí sinh: Để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp. Chủ tịch Hội đồng thi quyết định hủy bỏ kết quả thi.