Hồ sơ dự thi

1. Thí sinh trực tiếp đăng ký với Trung tâm Công nghệ thông tin hoặc thông qua cơ quan, tổ chức hợp tác với Nhà trường, được Nhà trường ủy nhiệm để đăng ký dự thi.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

a) Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu) và Phiếu đăng ký trực tuyến;

b) Hai (02) ảnh màu kích thước 4cm×6cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh của thí sinh;

c) Bản photocopy một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân; thẻ căn cước công dân, hộ chiếu.