LIÊN HỆ

Trung tâm Công nghệ thông tin – Trường Đại học Ngoại thương

Địa chỉ: Tầng 3, nhà G, Trường Đại học Ngoại thương, số 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Email: thichungchicnttcb@gmail.com

Điện thoại: 0982005718

Page: https://udcntt.ftu.edu.vn