Định dạng đề thi

1. Nội dung thi:

Tổng hợp kiến thức, kỹ năng của đủ 6 mô đun kỹ năng cơ bản của Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT:

  • Những hiểu biết cơ bản về CNTT.
  • Sử dụng máy tính cơ bản.
  • Soạn thảo văn bản với MS Word.
  • Sử dụng bảng tính với MS Excel.
  • Trình chiếu với MS Power Point.
  • Sử dụng Internet cơ bản.

2. Hình thức thi:

Bài thi trắc nghiệm và bài thi thực hành là hai bài thi bắt buộc được thực hiện liên tiếp trên máy vi tính có nối mạng LAN (có máy chủ nội bộ lưu trữ). Thí sinh làm bài thi thực hành sau khi đã hoàn thành và nộp bài thi trắc nghiệm.

3. Thời gian làm bài thi:

  1. Bài thi trắc nghiệm: 40 câu – 45 phút
  2. Bài thi thực hành: 3 câu – 45 phút (không kể thời gian phát đề)

4. Kết quả:

  1. Điểm đạt bài thi trắc nghiệm: 5 điểm
  2. Điểm đạt bài thi thực hành: 5 điểm